Zásady ochrany osobných údajov a súbory cookie

Posledná aktualizácia: február 21, 2020

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní služby a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Interpretácia

Slová, ktoré sú začiatočným písmenom veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok.

Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definícia

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

 • Pre získanie tohto bonusu znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju využíva, alebo spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej táto fyzická osoba pristupuje k Službe alebo ju využíva, podľa potreby.
 • spoločnosť (v tejto zmluve označované buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje phil-a-phuket.com.
 • Partnerský znamená subjekt, ktorý kontroluje, je ovládaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou strany, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo najmenej 50% akcií, majetkových účastí alebo iných cenných papierov, ktoré sú oprávnené hlasovať pre voľbu riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu.
 • účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej Službe alebo jej častiam.
 • webové stránky odkazuje na phil-a-phuket.com, prístupný z https://phil-a-phuket.com
 • služba odkazuje na webovú stránku.
 • Krajina odkazuje na: Pakistan
 • Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích osôb alebo jednotlivcov zamestnaných spoločnosťou na účely uľahčenia poskytovania služby, poskytovania služby v mene spoločnosti, poskytovania služieb súvisiacich so službou alebo pomoci spoločnosti pri analýze spôsobu využívania služby.
 • Sociálne mediálne služby tretích strán odkazuje na akúkoľvek webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku v sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej sa používateľ môže prihlásiť alebo vytvoriť účet na používanie služby.
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.
 • Cookies sú malé súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači, mobilnom zariadení alebo na akomkoľvek inom zariadení pomocou webovej stránky a ktoré obsahujú mnoho informácií o vašej histórii prehliadania na tejto webovej stránke.
 • Údaje o používaní odkazuje na údaje zhromažďované automaticky, buď generované použitím služby alebo zo samotnej infraštruktúry služieb (napríklad trvanie návštevy stránky).

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Údaje o používaní

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné zariadenie identifikátory a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane, ale nielen, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, vášho mobilu operačný systém, typ mobilného internetového prehľadávača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela, kedykoľvek navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom neho.

Technológie sledovania a cookies

Cookies a podobné sledovacie technológie používame na sledovanie aktivít v rámci našej služby a na ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby.

Vášmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky cookies alebo aby uviedol, kedy sa cookies posielajú. Ak však cookies neakceptujete, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „reláčné“. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď idete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa odstránia, akonáhle zatvoríte webový prehľadávač.

Používame relácie aj trvalé cookies pre účely uvedené nižšie:

 • Potrebné / základné cookiesTyp: Súbory cookie relácie Spravuje: Us Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám poskytovali služby dostupné prostredníctvom webových stránok a umožňovali vám využívať niektoré z ich funkcií. Pomáhajú autentifikovať používateľov a zabraňujú podvodnému použitiu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nebude možné poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme vám tieto služby poskytovali.
 • Zásady používania cookies / oznámenie o prijatí cookiesTyp: Trvalé súbory cookie Spravuje: Us Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia akceptovali použitie súborov cookie na webových stránkach.
 • Funkčné cookiesTyp: Trvalé súbory cookie Spravuje: Us Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si rozhodnutia, ktoré urobíte pri používaní webovej stránky, napríklad zapamätanie vašich prihlasovacích údajov alebo jazykových preferencií. Účelom týchto cookies je poskytnúť vám osobnejšiu skúsenosť a zabrániť tomu, aby ste pri každom použití webovej stránky museli znova zadávať svoje preferencie.
 • Sledovacie a výkonnostné cookiesTyp: Trvalé súbory cookie Spravuje: tretie strany Účel: Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti webových stránok a o tom, ako používatelia webovú stránku používajú. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať ako individuálneho návštevníka. Dôvodom je, že zhromaždené informácie sú zvyčajne prepojené s pseudonymným identifikátorom spojeným so zariadením, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Tieto súbory cookie môžeme použiť aj na testovanie nových reklám, stránok, funkcií alebo nových funkcií webových stránok, aby sme zistili, ako na ne reagujú naši používatelia.
 • Zacielenie a reklamné súbory cookieTyp: Trvalé súbory cookie Spravuje: tretie strany Účel: Tieto súbory cookie sledujú vaše návyky pri prehliadaní, aby sme mohli zobrazovať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto súbory cookie používajú informácie o vašej histórii prehliadania, aby vás zoskupili s inými používateľmi, ktorí majú podobné záujmy. Na základe týchto informácií a s naším povolením môžu inzerenti tretích strán umiestňovať súbory cookie, aby im umožnili zobrazovať reklamy, ktoré podľa nás budú relevantné pre vaše záujmy, keď sa nachádzate na webových stránkach tretích strán.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich výberoch týkajúcich sa súborov cookie, nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na tieto účely:

 • Poskytovať a udržiavať našu službuvrátane sledovania využívania našej služby.
 • Spravovanie účtu: spravovať svoju registráciu ako používateľa služby. Poskytnuté osobné údaje vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám služby, ktoré sú vám k dispozícii ako registrovaný užívateľ.
 • Pri plnení zmluvy: vývoj, dodržiavanie a dodržiavanie kúpnej zmluvy na výrobky, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili alebo na akúkoľvek inú zmluvu s nami prostredníctvom služby.
 • Ako vás kontaktovať: Kontaktovať vás e-mailom, telefonicky, SMS alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú napríklad push notifikácie mobilných aplikácií týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie týkajúcej sa funkcií, produktov alebo zmluvných služieb vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo odôvodnené za ich implementáciu.
 • Poskytnúť vám so správami, špeciálnymi ponukami a všeobecnými informáciami o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame, ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo požiadali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.
 • Spravovanie vašich požiadaviek: Zúčastniť sa a vybaviť Vaše požiadavky na nás.

Vaše osobné informácie môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • Poskytovatelia služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s Poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej Služby, zobrazovať vám reklamy, ktoré nám pomôžu podporovať a udržiavať našu Službu, kontaktovať vás, inzerovať vám na webových stránkach tretích strán po tom, čo ste navštívili našu Službu alebo na spracovanie platby.
 • Pre obchodné prevody: Môžeme zdieľať alebo prevádzať vaše osobné informácie v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo nadobudnutím celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti, alebo počas nej.
 • S pridruženými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami. V takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú našu materskú spoločnosť a akékoľvek ďalšie dcérske spoločnosti, spoločné podniky alebo iné spoločnosti, ktoré s nami kontrolujeme alebo ktoré sú nad nami spoločné.
 • S obchodnými partnermi: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagácie.
 • S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo iným spôsobom komunikujete vo verejných priestoroch s inými používateľmi, môžu si tieto informácie zobraziť všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované mimo. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretích strán, vaše kontakty v službe sociálnych médií tretích strán môžu vidieť vaše meno, profil, obrázky a popis vašej činnosti. Podobne si ostatní používatelia budú môcť pozrieť popisy vašej činnosti, komunikovať s vami a zobraziť váš profil.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich právnych záväzkov (napríklad, ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a politiky.

Spoločnosť si tiež uchová údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú na kratšie časové obdobie, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracovaní. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenášané do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie a udržiavané v nich, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vo vašej jurisdikcii.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasledujete predloženie týchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a aby nedošlo k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane bezpečnosti údajov. Vaše údaje a ďalšie osobné informácie.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak sa spoločnosť podieľa na zlúčení, kúpe alebo predaji majetku, vaše osobné údaje môžu byť prevedené. Poskytneme oznámenie skôr, ako sa vaše osobné údaje prenesú a budú podliehať iným zásadám ochrany osobných údajov.

Vymáhanie práva

Spoločnosť môže byť za určitých okolností požiadaná o sprístupnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ako reakcia na platné žiadosti verejných orgánov (napr. Súd alebo štátna agentúra).

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto kroky sú potrebné na:

 • Dodržiavajte zákonnú povinnosť
 • Chráňte a hájte práva alebo majetok spoločnosti
 • Zabrániť alebo vyšetriť možné priestupky v súvislosti so Službou
 • Chráňte osobnú bezpečnosť používateľov služby alebo verejnosti
 • Chráňte pred zákonnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, nezabudnite však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Poskytovatelia služieb majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonávania svojich úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na žiadny iný účel.

analytics

Na sledovanie a analýzu používania našej Služby môžeme využívať poskytovateľov Služieb tretích strán.

 • StatCounterStatcounter je nástroj na analýzu návštevnosti webu. Zásady ochrany osobných údajov pre Statcounter si môžete prečítať tu: https://statcounter.com/about/legal/

reklama

Môžeme použiť poskytovateľov služieb, aby sme vám zobrazovali reklamy, ktoré nám pomôžu podporovať a udržiavať našu službu.

Behaviorálny remarketing

Spoločnosť používa remarketingové služby na inzerovanie webových stránok tretích strán potom, čo ste navštívili našu službu. My a naši dodávatelia tretích strán používame súbory cookie na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich minulých návštev našej služby.

Ochrana súkromia detí

Naša služba sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, prosím kontaktuj nás. Ak zistíme, že sme osobné údaje zhromaždili od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Môžeme tiež obmedziť spôsob, akým zhromažďujeme, používame a ukladáme niektoré informácie používateľov vo veku od 13 do 18 rokov. V niektorých prípadoch to znamená, že týmto používateľom nebudeme schopní poskytnúť určité funkcie Služby.

Ak sa ako právny základ pre spracovanie vašich informácií musíme spoliehať na súhlas a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme vyžadovať súhlas vášho rodiča skôr, ako tieto informácie zhromaždíme a použijeme.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Môžeme občas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, dáme vám vedieť e-mailom alebo prominentným oznámením o našej službe a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov pre všetky zmeny. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete KONTAKTUJTE NÁS.

Odpočívajte v horúcich krajinách